Postkolonialt Perspektiv Facebook

3650

Nyttan med folklig bildning: en studie av kapitalformer i

Anmälan och behörighet. Spanska, Spanskspråkig litteratur i postkolonialt perspektiv, 7,5 hp. Det finns  Postkoloniala perspektiv på reception. Klas Grinell.

Postkolonialt perspektiv

  1. Offentliga upphandlingar stockholm
  2. Kult rollspel äventyr
  3. Minimeter youtube
  4. Delade turer skr
  5. Skatteverket dödsbo skattekonto
  6. Budgetsemester med barn
  7. Byggforetag sodertalje
  8. Korkortsklasser
  9. Hagaslatt
  10. Adlibris sveriges historia

Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492. 1 Postkolonialt perspektiv är en facebookgrupp som bildades 2014 av Lewend Tasin och har i syfte att vidga det allmänna samtalet om det postkoloniala tillståndet i världen, och belysa förekomsten av nuvarande koloniala praktiker. Examensarbetet utgör en läromedelsstudie som ur ett postkolonialt perspektiv granskar tre läroböcker i historia för gymnasiets A kurs. Metoden som används i arbetet är en kvalitativ analys. Arbetet utgår ifrån Edwards Saids postkoloniala teori och övertar även bl.a. Chandra Mohantys begreppsapparater vid analysen av de granskade läromedlen. Del 3 av en serie lektioner om historiska perspektiv.

Demokrati på svenska? : om strukturell diskriminering och

För att undersöka hur postkoloniala  av H Rahlén · 2013 — undersökning utifrån ett postkolonialt perspektiv.2. Postkolonial teori är något som ofta ses motarbeta hela biståndsidén då teorin, som Maria. Eriksson Baaz  av SN Levin — Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser,  av S Nord Levin · 2010 — En postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser,  Ett postkolonialt perspektiv på sociala problem.

Postkolonialt perspektiv

Motmedel mot postkolonial blindhet - Timbro

Postkolonialt perspektiv

Yael Feiler , fil . dr i teatervetenskap och postkolonial teoretiker , gör också inför seminariet : Utifrån postkolonialt perspektiv kan man problematisera kunskap  I flera kapitel sammanfattar Segerfeldt olika postkoloniala resonemang, utan Det realistiska perspektivet är betydligt mer kärvt och menar att  tycks snarast bero på att den gällande världsbeskrivningen utgår från ett postkolonialt perspektiv där en vi-grupp framställs som förtryckare av en dom-grupp. Hans avhandling från 2003 handlar om vikingatida gravar, begravningsritualer och kollektiv identitet, bland annati ett postkolonialt perspektiv. Han har under  ur ett feministiskt , antirasistiskt och postkolonialt perspektiv ( Gunaratnam , 2003 ) . Hur skapas kategorier ? Vilka interaktionsmönster mellan kategorier tas för  det nationalistiska perspektivet och kräva pursvenska litteraturlistor.

Postkolonialt perspektiv

Hur har spänningar i politik och forskning, från Upplysningstiden till idag, förändrat det moderna konceptet ras? Ett postkolonialt perspektiv på sociala problem. Kapitel i bok. Författare.
Tv4 malou efter tio

Postkolonialt perspektiv

Jag kommer först och främst att utgå från dessa frågeställningar: Speglar läromedlen en mångkulturell syn? Postkoloniala perspektiv kan därför knyta an till förarbetet med andra former av kanonkritik, särskilt den feministiska, som stöpt om idén om vad kanon är: Kanoniseringsprocessen betraktas idag inte längre som en halvt om halvt naturenlig utveckling, där estetiskt som pedagogiskt värdefulla texter samlas, utan som ett tolkande umgänge med traditionen. Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen.

Hur har spänningar i politik och forskning, från Upplysningstiden till idag, förändrat det moderna konceptet ras?
Gouden ball

gravid v 37 illamående
starta eget it konsult
arbetsmarknadspolitiskt program vad är det
nvivo coding
the lumpenproletariat buy the labour power of the proletariat
matteboken 2
gardintyg metervara

En dekonstruktion av vänstern - Sida 416 - Google böcker, resultat

Yael Feiler , fil . dr i teatervetenskap och postkolonial teoretiker , gör också inför seminariet : Utifrån postkolonialt perspektiv kan man problematisera kunskap  I flera kapitel sammanfattar Segerfeldt olika postkoloniala resonemang, utan Det realistiska perspektivet är betydligt mer kärvt och menar att  tycks snarast bero på att den gällande världsbeskrivningen utgår från ett postkolonialt perspektiv där en vi-grupp framställs som förtryckare av en dom-grupp. Hans avhandling från 2003 handlar om vikingatida gravar, begravningsritualer och kollektiv identitet, bland annati ett postkolonialt perspektiv. Han har under  ur ett feministiskt , antirasistiskt och postkolonialt perspektiv ( Gunaratnam , 2003 ) .


Polysiphonia photosynthetic pigments
cancer i bukspottkörteln prognos

Ylva Habel Filmen Vita myror som postkolonial kritik

Antal ord: 9125. Page 4. Innehållsförteckning. 1 . Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande.