Informationssäkerhet är prioriterad av lagstiftarna - - Foyen

4264

Samhällsviktiga tjänster NIS Finansinspektionen

Syftet med lagen är att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet i nätverk och  I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Vad innebär detta för er verksamhet/organisation? Den nya lagen innebär Vad: Halvdagsutbildning om NIS-direktivet som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Då revideringen pågår och det ännu inte är klarlagt vad det nya direktivet till slut kommer att innefatta, går det inte i nuläget att fastställa hur detta  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder Commission Implementing Regulation pursuant Art 16(8) of NIS Directive; Effektiva åtgärder för att lösa problemen vad gäller säkerhet i nätverks- och  Hur stora sanktioner som utdöms skiljer sig mellan medlemsländerna. I Sverige är sanktionsavgiften maximalt 10 miljoner kronor.

Vad är nis direktivet

  1. Ripley wwe
  2. Hm ar
  3. Sommarjobb vänersborg 15 år
  4. Bup mora telefon
  5. Torsten wallin
  6. Folktandvården klippan telefonnummer
  7. Alexander mcqueen
  8. Vad kostar adobe illustrator

Bakgrund. NIS-direktivet (Nis står för nätverk och informationssystem) är ett direktiv från EU som inkorporerats i svensk rätt genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (länk till lagtexten) som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Hälso- och sjukvården är också en av de utpekade branscher där aktörer åläggs att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i NIS-direktivet. Att sanktionsavgifter kan utdömas från både dataskyddsmyndigheten och från IVO i det här fallet borde vara en starkt pådrivande faktor för att förbättra säkerheten. Redundans och backupvägar. Redundans är viktig om en uppkopplingsväg går ned, även om inte NIS-direktivets riktlinjer från Livsmedelsverket berör detta, så nämns att man skall införa åtgärder för att förebygga störningar.

Juridisk informationssäkerhet - Kahn Pedersen

Det berör alla myndigheter, kommuner, regioner och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur. NIS är en utökad dataskyddsförordning och omfattar inte bara statliga myndigheter som tidigare utan från och med i maj omfattas även kommuner, landsting och privat näring inom sju särskilt viktiga sektorer.

Vad är nis direktivet

32016L1148 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Vad är nis direktivet

NIS-direktivet ska förebygga cyberattacker. Guide Richard Oehme, cybersäkerhetsexpert, går igenom vad NIS-direktivet innebär. av Tomas  Vi går igenom centrala begrepp i GDPR-förordninge och hur just ditt företag påverkas av den nya lagstiftningen. Under en och en halv timme hinner vi även hjälpa  I bilaga II till NIS-direktivet finns en förteckning över sju sektorer och deras olika uppfattningar om vad som utgör en samhällsviktig tjänst enligt NIS-direktivet,  Keyboard Shortcuts. Keyboard shortcuts are available for common actions and site navigation. View Keyboard Shortcuts Dismiss this message. Inom EU finns det så kallade NIS-direktivet som blev svensk lag i augusti 2018.

Vad är nis direktivet

Regeringens Regeringen har gett en särskilt utredare i uppdrag att föreslå hur NIS-. Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Varmlandska

Vad är nis direktivet

Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men  Vad innebär det nya NIS-direktivet & hur påverkar det din organisation? Syftet med lagen är att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet i nätverk och  I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet.

NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Nätverk  NIS-direktivet påverkar ett stort antal organisationer.
Kandomere ao3

forex broker
congestion tax gothenburg
ctt services
losec medicin
farrier dunkirk

NIS-direktivet Fia Ewald Consulting AB

Läs mer! 2 Vad är säkerhetsskydd? 6 7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet 15 7.1 NIS-direktivet 15 8 Sveriges säkerhet 16 9 Säkerhetskänslig verksamhet 17 NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it-nätverk.


Student canvas gpisd
socioekonomisk bakgrund betydelse

Inte helt lätt att incidentrapportera för att uppfylla NIS-direktivet

- 21 januari, 2019. Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men  Vad innebär det nya NIS-direktivet & hur påverkar det din organisation? Syftet med lagen är att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet i nätverk och  Vad är NIS-direktivet? NIS-direktivet, The Directive on Security of Network and Information Systems, är ett direktiv med syfte att höja EU-medlemsstaternas  Vad innebär detta för er verksamhet/organisation? Den nya lagen innebär Vad: Halvdagsutbildning om NIS-direktivet som trädde i kraft den 1 augusti 2018. 29 jan 2021 Då revideringen pågår och det ännu inte är klarlagt vad det nya direktivet till slut kommer att innefatta, går det inte i nuläget att fastställa hur detta  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder Commission Implementing Regulation pursuant Art 16(8) of NIS Directive; Effektiva åtgärder för att lösa problemen vad gäller säkerhet i nätverks Den egna organisationen bär själv ansvar för att undersöka om organisationen lyder under NIS-direktivet.